Strona główna » nieruchomości » budowa » Przy projektowaniu zwróć uwagę

Przy projektowaniu zwróć uwagę

Podstawowym elementem konstrukcyjnym domu są ściany. Stawiane są one aby oddzielić środowisko zewnętrzne od wewnętrznego bądź dzielenia przestrzeni wewnątrz budynku na pomieszczenia. Głównymi zadaniami ścian jest przeniesienie pionowych i poziomych obciążeń na fundamenty, izolacja pomieszczeń od działania warunków atmosferycznych oraz hałasu. Ściany pełnią również bardzo ważną funkcję przegród przeciwpożarowych. Często budowane są on z materiałów ognioodpornych co pozwala na ochronę części naszego mienia oraz bezpieczną ewakuację z zagrożonego terenu. Obecnie wyróżniamy wiele rodzajów ścian, które kategoryzowane są pod różnymi względami. W zależności od rodzaju możemy wskazać ściany szkieletowe, masywne, warstwowe i szczelinowe. Z dwóch lub więcej rodzajów materiałów budowlanych wykonuje się ściany szkieletowe. W takim przypadku najtrwalsze i najwytrzymalsze materiały wykorzystuje się do budowy szkieletu ściany, natomiast z pozostałych rodzajów obudowuje się szkielet z zewnątrz i wewnątrz. Ściany masywne wznosi się z jednolitego materiału, którego grubość nie jest mniejsza niż pół cegły. Ściany warstwowe to te ściany, które stawiane są z drobnowymiarowych materiałów budowlanych układanych warstwowo. Natomiast charakterystyczną cechą ścian szczelinowych jest obecność w ich wnętrzu przestrzeni powietrznych. Te puste przestrzenie znacznie powiększają izolacyjność cieplną i akustyczną takich ścian. Równie ważnym elementem konstrukcyjnym domów jak ściana jest strop. Jest poziomy element konstrukcji, który oddziela poszczególne kondygnacje budynku. Górna powierzchnia pełni funkcję podłogi natomiast dolna część pokrywana jest tynkiem aby mogła pełnić funkcję sufitu. Głównym zadaniem stropów jest przeniesienie obciążenia stałego na ściany lub słupy. Obciążeniem stałym jest ciężar własny, ciężar ścianek działowych a na poddaszu również ciężar więźby dachowej. Strop przenosi również obciążenie użytkowe takie jak ciężar umeblowania, wyposażenia pomieszczeń, składowanych towarów a także przebywających w domu osób. Strop w budynkach zwiększa również ich sztywność, która musi zachować wymagane warunki użytkowe. Ugięcie stropu pod wpływem obciążeń stałych i użytkowych nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych. W dzisiejszym budownictwie wykorzystuje się różne metody stawiania ścian. Ściany mogą być jednowarstwowe, dwuwarstwowe lub trzywarstwowe, każda z tych ścian pełni swoją funkcje i wykorzystywana jest przy innych budynkach. ściana jednowarstwowa budowana jest zwykle z bloczków z betonu komórkowego, dzięki znakomitym właściwościom tego materiału przy wznoszeniu takich ścian nie jest wymagane stosowanie dodatkowych docieplań, ponieważ warstwa konstrukcyjna pełni również rolę izolacyjną. Współczynnik przenikania ciepła zgodnie z przepisami dla ściany jednowarstwowej powinien być niższy niż 0,5 W/m2K. Budowanie domów przy wykorzystaniu metody ścian jednowarstwowych jest bardo szybkie i proste, ponieważ materiał wykorzystywany do tego celu jest lekki i łatwy w obróbce.